tel. 998 i 11284-100 PUCK, ul. Mestwina 11
Strona Główna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Historia
Galeria
Informacje
Księga Gości
Media o nas
Kontakt

Wzory druków i wniosków:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w obiektach. DRUK


  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarach leśnych. DRUK


  3. Odbiór budynku. DRUK


  4. Wniosek - wydanie zaświadczenia o zdarzeniu. DRUK

Jednocześnie informujemy że zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tj. : Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635/).
Opłatę skarbową w formie gotówkowej można wpłacać w kasie Urzędu Miasta Puck.
W formie bezgotówkowej opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck nr konta:
46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 Bank Millennium.


Dokumenty i inne pliki:

  1. Instrukcja przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). PLIK


  2. Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP. PLIK


  3. Druk Stanu Wyszkolenia w OSP. PLIKhosting & webdesign: eServer.pl